För leverantörer

Här hittar du som leverantör info om Minoli


Kontakta oss

arrow-down-animated

Fakturering

Här hittar du information gällande fakturering, har du frågor kontakta oss gärna.

Minoli Fastigheter AB

Organisationsnummer: 559043-3131

Momsregistreringsnummer: SE559043313101

Fakturor via e-post

fakturaminoli@gmail.com

Mailet ska innehålla EN (1) svart/vit pdf och ha en upplösning på 300 dpi (varken mer eller mindre!).

Pappersfakturor

Minoli Fastighetsutveckling AB
Lagerlundavägen 21
58663 Linköping

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer! 
Kontakta oss om ni saknar ert projektnummer.
Märkningen sker enligt formatet AOnnnnn, där nnnnn motsvarar projektnumret.
Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras.

I övrigt gäller

  • Skicka inte fakturakopior
  • Skicka endast fakturor till ovanstående adress

Övrig post sänds till vår ordinarie postadress:

Minoli Fastighetsutveckling AB
Lagerlundavägen 21
58663 Linköping

Ev betalningspåminnelser ska skickas till vår ordinarie postadress. Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till Er för komplettering/åtgärd. Vänligen uppdatera Ert kundregister med denna information.