Om Oss

Minoli vill ha en värld där fastigheter mår bra och utvecklas, precis som oss människor!

arrow-down-animated

Vi har funnits sedan december 2013, då som ett fastighetsbolag vid ett första fastighetsförvärv.

År 2017 köptes ytterligare en fastighet.

Sedan år 2019 tillhandahåller vi en helhetslösning, från rådgivning om vad som är och kan vara möjligt, till utförd byggnation/renovering av just din fastighet.

 

Vår bidrag mot en bättre miljö

Vi tycker att vår planet otroligt viktig. Vi strävar efter att följa standarden ISO 14001 i vårt miljöarbete därför så försöker vi:

  • Att aktivt bygga med material som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara genom hela byggnadens livscykel. Dessa är godkända enligt BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Svanens husproduktportal.
  • Vi källsorterar hos dig och slänger vårt byggavfall på kommunala anläggningar.
  • Vi planerar grundligt och undvika onödiga transporter.
  •  Sist men inte minst investerar vi en del av betalningen från just ditt projekt i Trine som i sin tur minskar oljeeldning i världen via solceller. Så när du anlitar Minoli så minskar du utsläppen av koldioxid där det hjälper mest.

Vår resa för att förbättra vår miljö har bara börjat.

–  We glady speak english!

Vårt team

Mikael Nordström

Mikael Nordström

Mikael Nordström som fastighetsägare av kommersiella fastigheter i 8 år, Efter erfarenheter som projektledare och chef inom tillverkande industri växlade Mikael bana till fastigheter på heltid.

bild Tobbe

Torbjörn Andersson

Torbjörn ”Tobbe” Andersson har en lång och bred erfarenhet inom bygg. Han har jobbat mer än 47 år i byggbranschen!

Hantering av personuppgifter/GDPR
Minoli Fastighetsutveckling AB bedriver byggverksamhet. Företaget riktar sig mot privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med byggverksamheten. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefon, e-post, postnummer, ort.
Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är fullgöra avtal, fullgöra rättslig förpliktelse.
Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag; Bokio.se. Personuppgifterna överförs för att fakturering och bokföring. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.
Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt enligt bokföringslagen.
Kunden har rätt att mot en avgift begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.
Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:
Mikael Nordström, Lagerlundavägen 21, 58663 Linköping, Nordstrom@minoli.se
Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.